pełnomocnictwo
ogólne


pełnomocnictwo
szczególne


pełnomocnictwo
alimenty


upoważnienie
do obrony

 

 

umowa zlecenia

   

zgoda na przetwarzanie
danych osobowych

zgoda na komunikację
za pomocą środków komunikacji

polityka coocies

wzór oświadczenia o stanie rodzinnym
- zwolnienie od kosztów sądowych

wzór oświadczenia o stanie
rodzinnym - ustanowienie adwokata