Podopieczni Fundacji Centrum Rodziny mogą skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej w ramach  Fundacji z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy i przysługujących uprawnień związanych z rodzicielstwem i macierzyństwem.
Porady prawne dla podopiecznych Fundacji udzielane są w każdą środę w godzinach 12:00 -14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowo podopieczni Fundacji mogą skorzystać z odpłatnej pomocy prawnej na preferencyjnych warunkach:
1) przed sądem w sprawach o:
- rozwód - bez orzekania o winie od 2500 zł , z orzeczeniem o winie od 3500 zł
- alimenty (zarówno na rzecz dzieci jak i byłych małżonków i innych członków rodziny) - koszt prowadzenia sprawy już od 1200 zł
-
pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - od 1200 zł
- ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia - od 1200 zł
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - od 1200 zł
- ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami - od 1200 zł
2) przed organami egzekucyjnymi - od 400 zł
3) przed organami administracyjnymi - od 500 zł
4) przed sądami administracyjnymi - od 1200 zł
5)
sporządzenie pisma - od 300 zł