Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Kancelaria Adwokacka oferuje dogodne warunki finansowe, które są uzależnione od charakteru, skomplikowania, czasochłonności i terminowości danej sprawy.

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne jest ustalane indywidualnie z klientem przed rozpoczęciem zlecenia. Zazwyczaj rozpoczynamy od porady prawnej, a jej koszt jest wliczany do ogólnego kosztu prowadzenia sprawy.

Rozumiemy potrzeby naszych klientów, dlatego wynagrodzenie może być rozłożone na dogodne raty.

Cena porady prawnej zależy od stopnia złożoności i skomplikowania sprawy i wynosi od 300 zł brutto do 500 zł brutto (koszt porady ustalany jest przed jej udzieleniem).
Oferujemy również możliwość udzielania porad prawnych online, takich jak telefoniczne, mailowo lub za pośrednictwem komunikatorów takich jak: WhatsApp lub Messenger.
  Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymują 10% zniżkę na usługę porady prawnej po okazaniu karty.

Za prowadzenie sprawy przed sądem wynagrodzenie jest ustalane dla każdej sprawy indywidualnie.

W przypadku pomocy prawnej za podstawę ustalenia wynagrodzenia przyjmowane są pomocniczo stawki określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami).

Opłaty sądowe, skarbowe i inne koszty dodatkowe, związane bezpośrednio z prowadzoną sprawą, są pokrywane przez klienta.

Klient zobowiązany jest do zwrotu poniesionych wydatków związanych z udzieloną pomocą prawną, takich jak koszty dojazdu czy korespondencji.

Formy rozliczenia:

  1. System wynagrodzenia ryczałtowego: Jest to najczęściej stosowana forma rozliczeń, gdzie wynagrodzenie jest ustalane z góry poprzez określenie konkretnej kwoty. Obejmuje ono jednorazową opłatę za wykonanie zlecanej usługi. Taki sposób rozliczenia jest powszechnie stosowany w przypadku reprezentacji klienta w sprawach sądowych. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest zależna od nakładu pracy wymaganego w danej sprawie.

  2. System wynagrodzenia godzinowego: Wynagrodzenie zależy od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w określonym cyklu rozliczeniowym. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz, co pozwala na śledzenie ilości wykonywanych usług. W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, często wynagrodzenie godzinowe jest łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym.

  3. Wynagrodzenie za sukces: Jest to dodatkowe wynagrodzenie stosowane łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest niższe. Dodatkowe wynagrodzenie dla kancelarii (określane np. procentowo) zależy od wygranej w konkretnej sprawie, na przykład od procentowej wartości zasądzonej przez sąd na rzecz klienta. Tego rodzaju rozliczenie jest szczególnie stosowane w sprawach odszkodowawczych i windykacyjnych.

Ponadto, oferujemy comiesięczny abonament za wybrany pakiet usług prawnych, który jest uzgodniony z klientem na preferencyjnych warunkach, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Nasza kancelaria zapewnia stałą obsługę prawną, która obejmuje reprezentację w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz wobec osób trzecich. Zapewniamy także stałą pomoc prawną w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Korzystając z naszej stałej obsługi prawnej, mają Państwo możliwość stałego kontaktu z prawnikiem, zarówno telefonicznie, drogą mailową, jak i osobiście. W przypadku spraw skomplikowanych i wymagających analizy stanu prawnego, sporządzamy opinie prawne. W razie potrzeby przygotowujemy również niezbędne dokumenty związane z prowadzoną przez Państwa działalnością, takie jak umowy z kontrahentami, umowy o pracę, regulaminy, statuty itp. W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy również niezbędne szkolenia z zakresu stosowania przepisów prawa.


PRAWO CYWILNE PRAWO RODZINNE PRAWO SPADKOWE
PRAWO KARNE PRAWO PRACY PRAWO ADMINISTRACYJNE