Nasza Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną, która obejmuje udzielanie porad i opinii prawnych, sporządzanie projektów pism, umów w ramach bieżącej działalności firmy oraz reprezentację w postępowaniach sądowych w tym m.in. dotyczących spraw o zapłatę spraw pracowniczych, administracyjnych.
Zapewniamy stałą pomoc prawną w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z różnymi zagrożeniami, dlatego dbamy o prawidłowość Państwa działań poprzez naszą stałą obsługę prawną, co pozwala wyeliminować niepotrzebne ryzyko w tym zakresie.

Stała obsługa prawna firm jest wielokrotnie tańszą opcją niż zlecanie spraw dopiero na etapie sądowym.

Oferujemy dwa różne systemy wynagradzania, zależnie od preferencji klienta:

  1. system wynagradzania godzinowego: wynagrodzenie zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie konkretnego zlecenia.

  2. system wynagradzania ryczałtowego: wynagrodzenie ustalane jest z góry za poszczególne zlecenie.

W ramach naszej stałej obsługi prawnej zapewniamy Państwu możliwość stałego kontaktu  telefonicznie, drogą mailową, jak i osobiście.
W przypadku spraw skomplikowanych i wymagających analizy stanu prawnego, sporządzamy opinię prawne.
W razie potrzeby, przygotowujemy również niezbędne dokumenty związane z prowadzoną przez Państwa działalnością, takie jak umowy z kontrahentami, umowy o pracę, regulaminy, statuty itp.
W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy również niezbędne szkolenia z zakresu stosowania przepisów prawa

 

Pakiet I Pakiet II Pakiet II
pozwala na zapewnienie
obsługi prawnej na podstawowym poziomie
pozwala na zapewnienie szerszej obsługi prawnej
oraz częstszy kontakt z prawnikiem
pozwala na zapewnienie optymalnej obsługi prawnej dla małych
i średnich przedsiębiorców mających do czynienia z zawieraniem wszelkiego rodzaju umów z kontrahentami

porady prawne w siedzibie Kancelarii, 
bezpośrednio u Klienta,
on-line,
telefonicznej lub przez e-mail

porady prawne w siedzibie Kancelarii, 
bezpośrednio u Klienta,
on-line,
telefonicznej lub przez e-mail

porady prawne w siedzibie Kancelarii, 
u bezpośrednio  Klienta,
on-line,
telefonicznej lub przez e-mail

sporządzanie i opiniowanie pism, umów, zarządzeń

sporządzanie i opiniowanie pism, umów, zarządzeń

sporządzanie i opiniowanie pism, umów, zarządzeń

zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi,
sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi, organami ścigania oraz innymi organami państwowymi zgodnie ze stawką minimalną powiększoną o należny podatek VAT - rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi,
sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi, organami ścigania oraz innymi organami państwowymi zgodnie ze stawką minimalną powiększoną o należny podatek VAT - rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi,
sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi, organami ścigania oraz innymi organami państwowymi zgodnie ze stawką minimalną powiększoną o należny podatek VAT - rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

Maksymalny czas świadczenia usług
2 godziny miesięcznie

(o po przekroczeniu maksymalnego czasu Klient jest informowany, każda kolejna rozpoczęta godzina doliczana jest do faktury miesięcznie i wynosi
200 zł netto )

Maksymalny czas świadczenia usług
4 godziny miesięcznie
(o po przekroczeniu maksymalnego czasu Klient jest informowany, każda kolejna rozpoczęta godzina doliczana jest do faktury miesięcznie i wynosi
200 zł netto )

Maksymalny czas świadczenia usług
8 godziny miesięcznie
(o po przekroczeniu maksymalnego czasu Klient jest informowany, każda kolejna rozpoczęta godzina doliczana jest do faktury miesięcznie i wynosi
200 zł netto )

cena 600 zł netto miesięcznie cena 1000 zł netto miesięcznie cena 1800 zł netto miesięcznie

 

PRAWO CYWILNE PRAWO RODZINNE PRAWO SPADKOWE
PRAWO KARNE PRAWO PRACY PRAWO ADMINISTRACYJNE
KLIENCI INDYWIDUALNI PRZEDSIĘBIORCY