Kancelaria świadczy usługi w większości spraw cywilnych.

Dokładamy najwyższej staranności, aby sprawy były prowadzone w sposób sprawny i nieszablonowy.

Oprócz reprezentacji w procesie sądowym, na życzenie Klienta, próbujemy najpierw rozwiązać sprawę na drodze polubownej.

Kompleksowe wsparcie zapewniamy m.in w sprawach:

  •  windykacji należności, zarówno na etapie przedprocesowym, procesowym jak w egzekucji komorniczej,
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym o odszkodowania związane z wypadkami komunikacyjnymi i w związku z błędami medycznymi,
  • o naruszenie dóbr osobistych,
  • o roszczenia umowne ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy ruchomych (np. samochodów),
  • o przywrócenie posiadania,
  • o zasiedzenie ruchomości i nieruchomości,
  • o zniesienie współwłasności,
  • ustanowienie/zniesienie służebności, np. służebności drogi koniecznej.

PRAWO CYWILNE PRAWO RODZINNE PRAWO SPADKOWE
PRAWO KARNE PRAWO PRACY PRAWO ADMINISTRACYJNE