Prawo administracyjne to obszerna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne pomiędzy obywatelem a organami władzy publicznej zarówno państwowej jak i samorządowej.

Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam doradzać m.in. w sprawach z zakresu:

  • prawa budowlanego,
  • prawa zamówień publicznych,
  • prawa wodnego,
  • prawa zagospodarowania przestrzennego, 
  • prawa o gospodarce nieruchomościami,
  • prawa imigracyjnego.


Wybrane usługi:

- opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego,
- postępowanie administracyjne przed organami administracji państwowej oraz samorządowej,
- składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
- zastępstwo procesowe w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- zezwolenia na pobyt na terytorium RP

PRAWO CYWILNE PRAWO RODZINNE PRAWO SPADKOWE
PRAWO KARNE PRAWO PRACY PRAWO ADMINISTRACYJNE