Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

Kluczowe działania i usługi w zakresie prawa pracy to:

  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
  • sporządzanie umów w tym w szczególności umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji,
  • porozumienia, regulaminy pracy,
  • prowadzenie postępowań sądowych,
  • doradztwo w postępowaniach z Państwową Inspekcją Pracy.
PRAWO CYWILNE PRAWO RODZINNE PRAWO SPADKOWE
PRAWO KARNE PRAWO PRACY PRAWO ADMINISTRACYJNE